Gizlilik ve Kullan─▒m ┼×artlar─▒

Ma─čazam─▒zda verilen tüm servisler ve aktardangelsin.com adresinde kay─▒tl─▒  YÖRESEL BAHÇEM GIDA SAN. VE DI┼× T─░C. firmam─▒za aittir ve firmam─▒z taraf─▒ndan i┼čletilir. 

Firmam─▒z, çe┼čitli amaçlarla ki┼čisel veriler toplayabilir. A┼ča─č─▒da, toplanan ki┼čisel verilerin nas─▒l ve ne ┼čekilde topland─▒─č─▒, bu verilerin nas─▒l ve ne ┼čekilde korundu─ču belirtilmi┼čtir. 

Üyelik veya Ma─čazam─▒z üzerindeki çe┼čitli form ve anketlerin doldurulmas─▒ suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak─▒m ki┼čisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Ma─čazam─▒z taraf─▒ndan i┼čin do─čas─▒ gere─či toplanmaktad─▒r. 

Firmam─▒z baz─▒ dönemlerde mü┼čterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk─▒nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al─▒p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras─▒nda üye giri┼či yapt─▒ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de─či┼čtirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Ma─čazam─▒z üzerinden veya eposta ile gerçekle┼čtirilen onay sürecinde, üyelerimiz taraf─▒ndan ma─čazam─▒za elektronik ortamdan iletilen ki┼čisel bilgiler, Üyelerimiz ile yapt─▒─č─▒m─▒z "Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d─▒┼č─▒nda üçüncü ki┼čilere aç─▒klanmayacakt─▒r.

Sistemle ilgili sorunlar─▒n tan─▒mlanmas─▒ ve verilen hizmet ile ilgili ç─▒kabilecek sorunlar─▒n veya uyu┼čmazl─▒klar─▒n h─▒zla çözülmesi için, Firmam─▒z, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad─▒r. IP adresleri, kullan─▒c─▒lar─▒ genel bir ┼čekilde tan─▒mlamak ve kapsaml─▒ demografik bilgi toplamak amac─▒yla da kullan─▒labilir.

Firmam─▒z, Üyelik Sözle┼čmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d─▒┼č─▒nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i┼čbirli─či içinde oldu─ču ki┼čiler taraf─▒ndan do─črudan pazarlama yapmak amac─▒yla kullanabilir.  Ki┼čisel bilgiler, gerekti─činde kullan─▒c─▒yla temas kurmak için de kullan─▒labilir. Firmam─▒z taraf─▒ndan talep edilen bilgiler veya kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan sa─članan bilgiler veya Ma─čazam─▒z üzerinden yap─▒lan i┼člemlerle ilgili bilgiler; Firmam─▒z ve i┼čbirli─či içinde oldu─ču ki┼čiler taraf─▒ndan, "Üyelik Sözle┼čmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d─▒┼č─▒nda da, üyelerimizin kimli─či if┼ča edilmeden çe┼čitli istatistiksel de─čerlendirmeler, veri taban─▒ olu┼čturma ve pazar ara┼čt─▒rmalar─▒nda kullan─▒labilir.

Firmam─▒z, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay─▒, bunu bir s─▒r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili─čin sa─članmas─▒ ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n kamu alan─▒na girmesini veya yetkisiz kullan─▒m─▒n─▒ veya üçüncü bir ki┼čiye if┼čas─▒n─▒ önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay─▒ ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KRED─░ KARTI GÜVENL─░─×─░

Firmam─▒z, al─▒┼čveri┼č sitelerimizden al─▒┼čveri┼č yapan kredi kart─▒ sahiplerinin güvenli─čini ilk planda tutmaktad─▒r. Kredi kart─▒ bilgileriniz hiçbir ┼čekilde sistemimizde saklanmamaktad─▒r.

─░┼člemler sürecine girdi─činizde güvenli bir sitede oldu─čunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki ┼čey vard─▒r. Bunlardan biri taray─▒c─▒n─▒z─▒n en alt sat─▒r─▒nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas─▒nda oldu─čunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz ┼čifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat─▒┼č i┼člemleri sürecine ba─čl─▒ olarak ve verdi─činiz talimat istikametinde kullan─▒l─▒r. Al─▒┼čveri┼č s─▒ras─▒nda kullan─▒lan kredi kart─▒ ile ilgili bilgiler al─▒┼čveri┼č sitelerimizden ba─č─▒ms─▒z olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile ┼čifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula┼čt─▒r─▒l─▒r. Kart─▒n kullan─▒labilirli─či onayland─▒─č─▒ takdirde al─▒┼čveri┼če devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf─▒m─▒zdan görüntülenemedi─činden ve kaydedilmedi─činden, üçüncü ┼čah─▒slar─▒n herhangi bir ko┼čulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi┼č olur.

Online olarak kredi kart─▒ ile verilen sipari┼člerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli─či firmamiz taraf─▒ndan Kredi Kartlar─▒ Doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒'na kar┼č─▒ denetlenmektedir. Bu yüzden, al─▒┼čveri┼č sitelerimizden ilk defa sipari┼č veren mü┼čterilerin sipari┼člerinin tedarik ve teslimat a┼čamas─▒na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin do─črulu─čunun onaylanmas─▒ gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart─▒ sahibi mü┼čteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdi─činiz tüm bilgilere sadece siz ula┼čabilir ve siz de─či┼čtirebilirsiniz. Üye giri┼č bilgilerinizi güvenli korudu─čunuz takdirde ba┼čkalar─▒n─▒n sizinle ilgili bilgilere ula┼čmas─▒ ve bunlar─▒ de─či┼čtirmesi mümkün de─čildir. Bu amaçla, üyelik i┼člemleri s─▒ras─▒nda 128 bit SSL güvenlik alan─▒ içinde hareket edilir. Bu sistem k─▒r─▒lmas─▒ mümkün olmayan bir uluslararas─▒ bir ┼čifreleme standard─▒d─▒r.

Bilgi hatt─▒ veya mü┼čteri hizmetleri servisi bulunan ve aç─▒k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi─či ─░nternet al─▒┼čveri┼č siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl─▒n─▒za tak─▒lan bütün konular hakk─▒nda detayl─▒ bilgi alabilir, online al─▒┼čveri┼č hizmeti sa─člayan firman─▒n güvenirli─či konusunda daha sa─čl─▒kl─▒ bilgi edinebilirsiniz. 

Not: ─░nternet al─▒┼čveri┼č sitelerinde firman─▒n aç─▒k adresinin ve telefonun yer almas─▒na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al─▒┼čveri┼č yapacaksan─▒z al─▒┼čveri┼činizi yapmadan ürünü ald─▒─č─▒n─▒z ma─čazan─▒n bütün telefon / adres bilgilerini not edin. E─čer güvenmiyorsan─▒z al─▒┼čveri┼čten önce telefon ederek teyit edin. Firmam─▒za ait tüm online al─▒┼čveri┼č sitelerimizde firmam─▒za dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmi┼čtir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S─░TELER─░ VE UYGULAMALAR

Ma─čazam─▒z,  web sitesi dâhilinde ba┼čka sitelere link verebilir. Firmam─▒z, bu linkler vas─▒tas─▒yla eri┼čilen sitelerin gizlilik uygulamalar─▒ ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta┼č─▒mamaktad─▒r. Firmam─▒za ait sitede yay─▒nlanan reklamlar, reklamc─▒l─▒k yapan i┼č ortaklar─▒m─▒z arac─▒l─▒─č─▒ ile kullan─▒c─▒lar─▒m─▒za da─č─▒t─▒l─▒r. ─░┼č bu sözle┼čmedeki Gizlilik Politikas─▒ Prensipleri, sadece Ma─čazam─▒z─▒n kullan─▒m─▒na ili┼čkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

─░ST─░SNA─░ HALLER

A┼ča─č─▒da belirtilen s─▒n─▒rl─▒ hallerde Firmam─▒z, i┼čbu "Gizlilik Politikas─▒" hükümleri d─▒┼č─▒nda kullan─▒c─▒lara ait bilgileri üçüncü ki┼čilere aç─▒klayabilir. Bu durumlar s─▒n─▒rl─▒ say─▒da olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf─▒ndan ç─▒kar─▒lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar─▒n─▒n getirdi─či zorunluluklara uymak;

2.Ma─čazam─▒z─▒n kullan─▒c─▒larla akdetti─či "Üyelik Sözle┼čmesi"'nin ve di─čer sözle┼čmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar─▒ uygulamaya koymak amac─▒yla;

3.Yetkili idari ve adli otorite taraf─▒ndan usulüne göre yürütülen bir ara┼čt─▒rma veya soru┼čturman─▒n yürütümü amac─▒yla kullan─▒c─▒larla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullan─▒c─▒lar─▒n haklar─▒ veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu─ču hallerdir. 

 

E-POSTA GÜVENL─░─×─░

Ma─čazam─▒z─▒n Mü┼čteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipari┼činizle ilgili olarak gönderece─činiz e-postalarda, asla kredi kart─▒ numaran─▒z─▒ veya ┼čifrelerinizi yazmay─▒n─▒z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü ┼čah─▒slar taraf─▒ndan görülebilir. Firmam─▒z e-postalar─▒n─▒zdan aktar─▒lan bilgilerin güvenli─čini hiçbir ko┼čulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLER─░ 

Firmam─▒z, ma─čazam─▒z─▒ ziyaret eden kullan─▒c─▒lar ve kullan─▒c─▒lar─▒n web sitesini kullan─▒m─▒ hakk─▒ndaki bilgileri teknik bir ileti┼čim dosyas─▒ (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti┼čim dosyalar─▒, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan─▒c─▒n─▒n taray─▒c─▒s─▒na (browser) gönderdi─či küçük metin dosyalar─▒d─▒r. Teknik ileti┼čim dosyas─▒ site hakk─▒nda durum ve tercihleri saklayarak ─░nternet'in kullan─▒m─▒n─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r.

Teknik ileti┼čim dosyas─▒,  siteyi kaç ki┼činin ziyaret etti─čini, bir ki┼činin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti─čini ve ne kadar sitede kald─▒klar─▒ hakk─▒nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan─▒c─▒lar için özel tasarlanm─▒┼č kullan─▒c─▒ sayfalar─▒ndan  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard─▒mc─▒ olur. Teknik ileti┼čim dosyas─▒, ana bellekte veya e-postan─▒zdan veri veya ba┼čkaca herhangi bir ki┼čisel bilgi almak için tasarlanmam─▒┼čt─▒r. Taray─▒c─▒lar─▒n pek ço─ču ba┼čta teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒ kabul eder biçimde tasarlanm─▒┼čt─▒r ancak kullan─▒c─▒lar dilerse teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒n gelmemesi veya teknik ileti┼čim dosyas─▒n─▒n gönderildi─činde uyar─▒ verilmesini sa─člayacak biçimde ayarlar─▒ de─či┼čtirebilirler.

Firmam─▒z, i┼čbu "Gizlilik Politikas─▒" hükümlerini diledi─či zaman sitede yay─▒nlamak veya kullan─▒c─▒lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay─▒nlamak suretiyle de─či┼čtirebilir. Gizlilik Politikas─▒ hükümleri de─či┼čti─či takdirde, yay─▒nland─▒─č─▒ tarihte yürürlük kazan─▒r.

Gizlilik politikam─▒z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@aktardangelsin.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmam─▒z’a ait a┼ča─č─▒daki ileti┼čim bilgilerinden ula┼čabilirsiniz.

 

Firma Ünvan─▒: Yöresel Bahçem G─▒da San. ve D─▒┼č Ticaret

Adres: FEVZ─░ ÇAKMAK MAH. ─░STANBUL CAD. NO:75/79 KÜÇÜKKÖY/GAZ─░OSMANPA┼×A/─░STANBUL

Eposta: info@aktardangelsin.com

Tel: 0212 618 87 61

%100 G├ťVENL─░ ALI┼×VER─░┼×

T├╝m al─▒┼čveri┼člerinizde g├╝venle ├Âdeme sa─člayabilirsiniz.

%100 OR─░J─░NAL ├ťR├ťNLER

T├╝m aktar ├╝r├╝nlerimiz ilgili ├╝reticiden size orijinal olarak sat─▒l─▒r.

KRED─░ KARTI ─░LE ├ľDEME

T├╝m al─▒┼čveri┼člerinizde kredi kart─▒n─▒zla ├Âdeme yapabilirsiniz.

Aktardangelsin.com bir Y├Âresel Bah├žem kurulu┼čudur.


Bu sitenin t├╝m haklar─▒ sakl─▒d─▒r.

Open Splash
Size bir kampanya haberimiz var!
Kampanyalardan yararlanmak i├žin hemen ├╝cretsiz ├╝ye olabilirsiniz
Zaten ├╝yeyim

Bu sitenin altyap─▒s─▒ iMa─čaza E-Ticaret taraf─▒ndan sa─članmaktad─▒r.