├ťyelik S├Âzle┼čmesi

Sitenin genel kullan─▒m ┼čartlar─▒, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

A┼ča─č─▒da belirtilen ┼čartlar, kurallar ve yasal sorumluluklar─▒ içeren Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi’nin aktardangelsin.com kullan─▒lmadan önce okunmas─▒ tavsiye edilir. Belirtilen ┼čartlar─▒n sizin için uygun olmamas─▒ halinde lütfen aktardangelsin.com sitesini  kullanmay─▒n─▒z. Siteyi kullanarak ve ki┼čisel bilgilerinizin yer alaca─č─▒ formu doldurarak bu sayfalarda yaz─▒l─▒ ┼čartlar─▒ kabul etmi┼č say─▒lmaktas─▒n─▒z. Aktardangelsin, diledi─či zaman bu yasal uyar─▒ sayfas─▒n─▒n içeri─čini güncelleme yetkisini sakl─▒ tutmaktad─▒r ve kullan─▒c─▒lar─▒na siteye her giri┼čte yasal uyar─▒ sayfas─▒n─▒ ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


1. Kullan─▒m ve Güvenlik Kurallar─▒
aktardangelsin.com tüm üyelerine aç─▒kt─▒r. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.
A┼ča─č─▒daki yaz─▒l─▒ durumlarda, site yönetimi üyenin site kullan─▒m─▒n─▒ engelleyebilir ve a┼ča─č─▒daki giri┼čimlere kar─▒┼čan ki┼či veya ki┼čiler hakk─▒nda kanuni haklar─▒n─▒ sakl─▒ tutar:

1.a. Yanl─▒┼č, düzensiz, eksik ve yan─▒lt─▒c─▒ bilgiler, genel ahlak kurallar─▒na uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalar─▒yla ters dü┼čen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeri─činin izinsiz olarak k─▒smen veya tümüyle kopyalanmas─▒

1.c. Kullan─▒c─▒lara verilen ya da kendi belirledikleri kullan─▒c─▒ ad─▒, ┼čifre gibi bilgilerin, kullan─▒m haklar─▒n─▒n, üçüncü ki┼či ya da kurulu┼člarla payla┼č─▒lmas─▒ndan (bu bilgilerin kullan─▒c─▒ d─▒┼č─▒ndaki ki┼čiler taraf─▒ndan kullan─▒lmas─▒ndan) kaynaklanacak her türlü zarardan do─črudan Kullan─▒c─▒ sorumludur. Ayn─▒ ┼čekilde Kullan─▒c─▒, internet ortam─▒nda bir ba┼čkas─▒na ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullan─▒c─▒ ad─▒ gibi ki┼čisel bilgileri kullanamayaca─č─▒ gibi di─čer kullan─▒c─▒lar─▒n özel bilgilerine de izinsiz olarak ula┼čamaz veya bunlar─▒ kullanamaz. Kullan─▒c─▒ bu ┼čekilde bir kullan─▒mdan dolay─▒ do─čabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülü─čü kabul etmi┼č say─▒lmaktad─▒r.

1.d. Sitenin güvenli─čini tehdit edecek, sitenin ve kullan─▒lan yaz─▒l─▒mlar─▒n çal─▒┼čmas─▒n─▒ engelleyecek yaz─▒l─▒mlar─▒n kullan─▒lmas─▒, faaliyetlerin yap─▒lmas─▒, yap─▒lmaya çal─▒┼č─▒lmas─▒ ve bilgilerin al─▒nmas─▒, silinmesi, de─či┼čtirilmesi

2. ─░çerik Kullan─▒m─▒
2.a. aktardangelsin.com'da sunulan görsel ve yaz─▒l─▒ içerik, ki┼čisel kullan─▒m içindir. aktardangelsin.com içeri─činde yer alan bütün alan ad─▒, logo, ikon, demonstratif, yaz─▒l─▒, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ┼čekilde sunulan teknik veriler, uygulanan sat─▒┼č sistemi, i┼č metodu ve i┼č modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ili┼čkin fikri ve s─▒nai mülkiyet haklar─▒n─▒n sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma alt─▒ndad─▒r. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da ki┼čisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullan─▒lamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru di─čer bir mecrada veya internet sitesinde yay─▒nlamak veya Aktardangelsin'in  izni olmadan link vermek yasakt─▒r.

2.b. Bu sayfalar─▒n tasar─▒m─▒nda ve veritaban─▒ olu┼čturulmas─▒nda kullan─▒lan yaz─▒l─▒m─▒n hakk─▒ Aktardangelsin'e aittir. Bahsi geçen yaz─▒l─▒m─▒n kopyalanmas─▒ veya kullan─▒lmas─▒ kesinlikle yasakt─▒r.

2.c. aktardangelsin.com’a iletilen tüm ele┼čtirilerin hakk─▒ Aktardangelsin’e aittir, istenildi─či taktirde Aktardangelsin taraf─▒ndan pazarlama amac─▒yla kullan─▒labilir.

3. Sorumluluklar
3a. aktardangelsin.com'u ziyaret eden kullan─▒c─▒lar─▒n bilgileri (ziyaret süresi, zaman─▒, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amac─▒ ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik ┼čartlar─▒na ba─čl─▒ kal─▒narak, içeri─či geni┼čletmek ve iyile┼čtirmek amac─▒ ile reklam vb. konularda i┼čbirli─či yapt─▒─č─▒m─▒z firmalarla payla┼č─▒lmaktad─▒r. Buradaki amaç, sitenin kullan─▒c─▒lar─▒na sundu─ču deneyimi geli┼čtirmek ve domainadresiniz.net’u geli┼čtirmektir.3.b. aktardangelsin.com kullan─▒c─▒s─▒, kay─▒t için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onaylad─▒ktan sonra  i┼čbu sözle┼čmede belirtilen ┼čartlara uymak ko┼čulu ile, elektronik posta adresini ve ┼čifresini girerek aktardangelsin.com sitesini kullanmaya ba┼člayabilir.

3.c. Kullan─▒c─▒, aktardangelsin.com sitesi ve hizmetlerinden yararlan─▒rken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklar─▒n─▒n Korunmas─▒ ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasas─▒, di─čer ilgili mevzuat hükümleri ile aktardangelsin.com'un hizmetlerine ili┼čkin olarak yay─▒mlayaca─č─▒ her türlü duyuru ve bildirimlere uymay─▒ kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara ayk─▒r─▒ kullan─▒m sebebiyle do─čabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullan─▒c─▒ya aittir.

3.d. Kullan─▒c─▒n─▒n i┼čbu sözle┼čmede belirtilen yükümlülüklere veya aktardangelsin.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamas─▒n─▒n tespiti halinde, Kullan─▒c─▒n─▒n aktardangelsin.com'dan yararlanmas─▒ Aktardangelsin taraf─▒ndan süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesab─▒ kapat─▒labilir.

3.e. Kullan─▒c─▒, di─čer kullan─▒c─▒lar─▒n ve ziyaretçilerin aktardangelsin.com'i kullanmas─▒n─▒ önleyici veya zorla┼čt─▒r─▒c─▒ hareketlerde bulunamaz, sunucular─▒ ya da veritabanlar─▒n─▒ otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile giri┼čimlerinde bulunamaz. Bulunmas─▒ halinde üyeli─činin sonland─▒r─▒laca─č─▒n─▒ ve durumdan do─čabilecek her türlü hukuki, cezai sorumlulu─ču kabul eder.

3.f. aktardangelsin.com ile yap─▒lan mesajla┼čmalar─▒n yede─činin al─▒nmas─▒ ki┼čilerin sorumlulu─čundad─▒r ve iMa─čaza taraf─▒ndan önerilmektedir. Mesajla┼čmalar─▒n yedeklerinin al─▒nmamas─▒ nedeniyle kaybolmas─▒ndan, silinmesinden veya hasar görmesinden Aktardangelsin sorumlu tutulamaz.

3.g. Kullan─▒c─▒ , aktardangelsin.com'dan kopyalanm─▒┼č veya yaz─▒c─▒ ile yazd─▒r─▒lm─▒┼č hiçbir materyal üzerinden Telif Hakk─▒, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam─▒ notlar─▒n─▒ silemez veya ç─▒kartamaz.

3.h. Ü yelik iptali ve hesap silme i┼člemi, kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan aktardangelsin.com üzerinden yap─▒labilir. Üyeli─čini bitiren kullan─▒c─▒n─▒n siteye giri┼č yetkisi iptal edilecektir. Üyeli─čini iptal eden ki┼či bu i┼člemin geri dönü┼čü olmad─▒─č─▒n─▒ kabul eder.

3.i. aktardangelsin.com ya da kullan─▒c─▒n─▒n kendisi taraf─▒ndan sonland─▒r─▒lan kullan─▒c─▒ hesab─▒na ait her türlü kayd─▒ silip silmeme karar─▒ Aktardangelsin’e aittir. Kullan─▒c─▒ silinen kay─▒tlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Site kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n birbirleri ya da üçüncü ┼čah─▒slarla olan ili┼čkileri ki┼čilerin sorumlulu─čundad─▒r.

3.k. aktardangelsin.com kontrolü alt─▒nda olmayan ba┼čka internet sitelerine ba─člant─▒ veya referans içerebilir. Aktardangelsin, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri di─čer ba─člant─▒lardan sorumlu de─čildir.

3.l. Aktardangelsin, kullan─▒m ┼čartlar─▒, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere ba─čl─▒ kalmak kayd─▒yla, kullan─▒c─▒ hesab─▒n─▒za ba─čl─▒ olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farkl─▒ kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan ki┼či ve kurulu┼člar pe┼činen belirtilen bu kurallar─▒ kabul etmi┼č say─▒l─▒r.

3.n. Kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒n ki┼čisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için ald─▒─č─▒m─▒z önlemler ve bu konudaki genel politikam─▒z─▒ okumak için, lütfen “Gizlilik Politikas─▒” bölümünü okuyunuz.

Kullan─▒c─▒, servisten faydalanmaya ba┼čland─▒─č─▒ andan itibaren bu kat─▒l─▒m sözle┼čmesinin tüm hükümlerini kabul etmi┼č say─▒laca─č─▒n─▒ ve sözle┼čmenin kendisi hakk─▒nda hüküm ifade edece─čini kabul eder. Kullan─▒c─▒ i┼čbu sözle┼čme ile üstlenmi┼č oldu─ču yükümlülüklere ayk─▒r─▒ hareketi nedeniyle Aktardangelsin'in u─črayaca─č─▒ her türlü zarar─▒ aynen tazmin etmeyi kabul eder. Aktardangelsin, Kullan─▒c─▒n─▒n sözle┼čmeye ayk─▒r─▒ davran─▒┼člar─▒ nedeniyle kamu kurumlar─▒na ve/veya üçüncü ┼čah─▒slara ödemek zorunda kalabilece─či her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalar─▒ için Kullan─▒c─▒ya aynen rücu hakk─▒na sahiptir.

4. Aktardangelsin'in Hak ve Yükümlülükleri
4.a. Aktardangelsin, kullan─▒c─▒n─▒n sözle┼čme konusu hizmetlerden, teknik ar─▒zalar d─▒┼č─▒nda, yararland─▒r─▒laca─č─▒n─▒, kullan─▒c─▒n─▒n payla┼č─▒ma açt─▒─č─▒ ki┼čisel bilgileri d─▒┼č─▒ndaki bilgilerin hiç bir ┼čekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü ki┼či ya da kurulu┼člarla payla┼č─▒lmayaca─č─▒n─▒ kabul ve taahhüt eder. Kullan─▒c─▒n─▒n aktardangelsin.com sitesinin çal─▒┼čmas─▒na engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçl─▒ giri┼čimler ve/veya sald─▒r─▒ya neden oldu─čunun tespit edilmesi veya r esmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soru┼čturma talebi gelmesi halinde, aktardangelsin.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini ara┼čt─▒rma ve aç─▒klama hakk─▒na sahiptir.

4.b. Aktardangelsin taahhüt etti─či hizmetlerin süreklili─čini sa─člamak için, i┼čbu sözle┼čmede herhangi bir bildirimde bulunmaks─▒z─▒n tek tarafl─▒ de─či┼čiklik yapabilir. Aktardangelsin'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek tarafl─▒ olarak verdi─či hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeri─čini de─či┼čtirme veya iptal etme hakk─▒ vard─▒r. Kullan─▒c─▒ i┼čbu hakk─▒ kabul eder. Aktardangelsin, herhangi bi r de─či┼čiklik olmas─▒ halinde güncel kullan─▒m ┼čartlar─▒n─▒ ayn─▒ link alt─▒nda yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yay─▒nlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullan─▒c─▒lar─▒na bildirilecektir. Yenilenmi┼č güncel kullan─▒m ┼čartlar─▒, aktardangelsin.com'da yay─▒nland─▒─č─▒ andan itibaren geçerli olacak ve aktardangelsin.com sitesinin veya hizmetlerinin kullan─▒m─▒ o andan itibaren yenilenmi┼č kullan─▒m ┼čartlar─▒na ba─čl─▒ olacakt─▒r.

─░┼čbu sözle┼čme hükümlerine ayk─▒r─▒ materyalleri aktardangelsin.comsitesine göndermi┼č olan üyenin üyeli─či, herhangi bir bildirim yap─▒lmaks─▒z─▒n Aktardangelsin taraf─▒ndan tek tarafl─▒ olarak sona erdirilebilir.


5. Sözle┼čmenin Yürürlü─če Girmesi
Kullan─▒c─▒, kay─▒t formunu doldurup onaylad─▒─č─▒ ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet ald─▒─č─▒ ya da sipari┼č verdi─či andan itibaren aktardangelsin.com sözle┼čmesine uymay─▒ taahhüt etmi┼č kabul edilir. Sözle┼čme, üyeli─čin sona ermesi ile veya i┼čbu sözle┼čmede say─▒lan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekle┼čmesi ile hiçbir uyar─▒ya gerek kalmaks─▒z─▒n kendili─činden hükümsüz kalacakt─▒r.


6. Yetkili Mahkeme ve Uyu┼čmazl─▒klar─▒n Çözümü
Bu sözle┼čmenin uygulanmas─▒ndan do─čabilecek uyu┼čmazl─▒klar─▒n çözümünde ─░stanbul Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkili k─▒l─▒nm─▒┼čt─▒r.


7. Tebligat Adresleri
7.a. aktardangelsin.com sitesi kullan─▒c─▒lar─▒ndan pe┼činen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullan─▒c─▒n─▒n aktardangelsin.com'a bildirdi─či elektronik posta adresi, bu sözle┼čme ile ilgili olarak yap─▒lacak her türlü bildirim için yasal adresin istenece─či elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalar─▒ndaki de─či┼čiklikleri yaz─▒l─▒ olarak di─čer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yap─▒lacak isteklerin geçerli olaca─č─▒n─▒ ve kendilerine yap─▒lm─▒┼č say─▒laca─č─▒n─▒ kabul ederler.

7.c. Yine aktardangelsin.com'un kullan─▒c─▒n─▒n kay─▒tl─▒ elektronik posta adresini kullanarak yapaca─č─▒ her türlü bildirimin elektronik postan─▒n aktardangelsin.com taraf─▒ndan yollanmas─▒ndan 1 (bir) gün sonra kullan─▒c─▒ya ula┼čt─▒─č─▒ kabul edilecektir. Kullan─▒c─▒, bu kat─▒l─▒m sözle┼čmesinde yer alan maddelerin tümünü okudu─čunu, anlad─▒─č─▒n─▒, kabul etti─čini ve kendisiyle ilgili olarak verdi─či bilgilerin do─črulu─čunu onaylad─▒─č─▒n─▒ beyan, kabul ve taahhüt eder.

%100 G├ťVENL─░ ALI┼×VER─░┼×

T├╝m al─▒┼čveri┼člerinizde g├╝venle ├Âdeme sa─člayabilirsiniz.

%100 OR─░J─░NAL ├ťR├ťNLER

T├╝m aktar ├╝r├╝nlerimiz ilgili ├╝reticiden size orijinal olarak sat─▒l─▒r.

KRED─░ KARTI ─░LE ├ľDEME

T├╝m al─▒┼čveri┼člerinizde kredi kart─▒n─▒zla ├Âdeme yapabilirsiniz.

Aktardangelsin.com bir Y├Âresel Bah├žem kurulu┼čudur.


Bu sitenin t├╝m haklar─▒ sakl─▒d─▒r.

Open Splash
Size bir kampanya haberimiz var!
Kampanyalardan yararlanmak i├žin hemen ├╝cretsiz ├╝ye olabilirsiniz
Zaten ├╝yeyim

Bu sitenin altyap─▒s─▒ iMa─čaza E-Ticaret taraf─▒ndan sa─članmaktad─▒r.